Personalistika

oblek-muz-krajcirstvo-rucna-68717Personálny manažment od firmy DADOT sa zaoberá:

HEADHUNTERS ( vyhľadávanie a priame oslovovanie vhodných ľudí pre stredný a vyšší manažment hlavne v oblasti informačných technológii, ako aj programátorov )

Ak hľadáte IT čkárov, neváhajte a kontaktujte nás.

PERSONÁLNY AUDIT

PERSONÁLNE PORADENSTVO

V oblasti personalistiky sme priamy nástupca bývalej agentúry Tlučkoagency, ktorá sprostredkovala prácu viac ako 500 ľuďom.

Aktuálne pre našich klientov hľadáme:

QA špecialista / automatizovaný tester ( 4000 až 4600 € mesačne, Košice),

Azure data cloud platform architekt(7000 až 7700 € mesačne, Košice)

Linux/Unix System Admin(4100 až 4600 € mesačne)

CISCO network automation developer(5200 až 5700 € mesačne)

Uniper network automation developera / DevOps špecialistu so skúsenosťami s network konfiguráciou(5500 až 5900 € mesačne)

Python programátor(4600 až 5000 € mesačne)

JAVA Front-end/Full-Stack programátor(5000 až 5700 € mesačne)

QA špecialista / automatizovaný tester(4000 až 4600 € mesačne, Košice)

Junior front-end programátor(3200 až 4000 € mesačne, Košice)

BI DWH Azure špecialista(7000 až 7700 € mesačne, Košice)

Juniper network automation developer(5500 až 5900 € mesačne)

A mnoho ďalších.

Pre viac informácii neváhajte a kontaktujte nás: DADOT@POBOX.SK, alebo 0919 072 555 ( po 17 hodine).

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti DADOT, so sídlom Ovručská 6, 040 22 Košice, IČO: 35 562 056, tel. č. 0919 072 555, email: dadot@pobox.sk ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovania zamestnania, sprostredkovanie kontraktu. Beriem na vedomie, že na základe tohto súhlasu môže prevádzkovateľ poskytnúť moje osobné údaje svojim zákazníkom, ktorý majú záujem o realizáciu projektu a hľadajú odborníka v príslušnej oblasti na ktorú mám kvalifikáciu, resp. sa špecializujem.

Evidenciou spracúvaných osobných údajov kandidáta a jeho prípadným kontaktovaním ako odborníka v určitej oblasti sa umožňuje vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť s prevádzkovateľom obchodno právnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne na adrese spoločnosti. Dotknutá osoba má zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
Spoločnosť DADOT vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.